Kardiolodzy

Prof dr n.med. Ewelina Zawadzka-Bartczak – Kardiolog, internista

Dyrektor WIML, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych. W swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się głównie kardiologią lotniczą. Działalność naukowa Profesor Zawadzkiej-Bartczak obejmuje m.in. prognozowanie wystąpienia choroby wieńcowej i metabolicznego zespołu X. Badania prowadzi na podstawie odpowiednich analiz retrospektywnych, uwzględniających stopień obciążenia i czas trwania czynników ryzyka ich wystąpienia. W celu wczesnej diagnostyki i prewencji choroby wieńcowej u pilotów, zajmuje się oceną przydatności nieinwazyjnych badań układu krążenia. Prowadzi także badania dotyczące zaburzeń automatyzmu serca i przewodzenia wewnątrzsercowego zarówno dla potrzeb klinicznych, jak i medycyny lotniczej.
Profesor Zawadzka-Bartczak zajmuje się także oceną zależności między typem odpowiedzi układu krążenia na zmiany czynnika hydrostatycznego a tolerancją przyspieszeń oraz oceną wpływu ekstremalnych warunków lotu na samolotach wysokomanewrowych na reakcje układu krążenia. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

W ramach prowadzonych w WIML prac badawczo-rozwojowych dokonuje analizy odpowiedzi układu krążenia i bodźco-przewodzącego serca na testy obciążeniowe specyficzne dla zawodu pilota. Prowadzone przez nią prace zmierzają do zobiektywizowania metod oceny stanu zdrowia pilotów, które dawałyby gwarancje bezpieczeństwa lotów na różnych typach samolotów bojowych najnowszej generacji. Ma w swoim dorobku około 60 publikacji z zakresu kardiologii i klinicznej medycyny lotniczej w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wielu doniesień naukowych na konferencjach naukowych, głównie zagranicznych. Kierownik grantu indywidualnego KBN (2000) oraz kierownik i wykonawca w wielu pracach statutowych WIML i pracach badawczo-rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej (ang. nazwa THE POLISH JOURNAL OF AVIATION MEDICINE, BIOENGINEERING AND PSYCHOLOGY). Współredaktor czasopisma Postępy Medycyny Lotniczej. Jest Konsultantem Krajowym ds. obronności w dziedzinie medycyna lotnicza. Zainteresowania badawcze: zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyróżniona nagrodą – finalist in the Space Medicine Branch Young Investigator Award competition Aerospace Medical Association (2003).

– dr Wiesława Błaszak-Ciećwierska