Ginekolodzy

 

– dr hab. n.med. Urszula Stopińska-Głuszak

Specjalista endokrynologii z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Przyjmie także pacjentów dziecięcych i młodzieżowych od 10 roku życia.
Docent dr hab. n. med. Urszula Stopińska-Głuszak jest autorką i współautorką 52 publikacji ogłoszonych w pismach krajowych i zagranicznych, między innymi w British Journal Obstetrics and Gynaecology w 1980r., Acta Endocrinologica w 1981r., Journal Endocrinological Investigation oraz Journal of Internal Medicine w 1993r., Gynecological Endocrinology w 1997r., Journal of Reproductive Immunology w 2006r., Fertility and Sterility w 2008r.
Uczestniczyła w zjazdach i kongresach krajowych i zagranicznych. Pod jej kierownictwem ukończyło specjalizację ponad 75 lekarzy. Współzałożycielka Fundacji Żoliborski Fundusz Lekarzy, mającej na celu promowanie młodzieży wybitnie uzdolnionej, będących w trudnych warunkach materialnych oraz niesienie pomocy osobom cierpiącym i chorym.

 

– dr Michał Głuszak

 Specjalista ginekologii i położnictwa, prowadzi pary zagrożone niepłodnością. Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny. W latach 2008-2014 pracował w I Klinice Położnictwa i Ginekologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa oraz tytuł doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie ultrasonografii śródporodowej w prognozowaniu zaburzeń mechanizmu porodowego”). Dr Michał Głuszak posiada certyfikat FMF Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation) oraz przebył szkolenia w dziedzinie Andrologii. Aktualne miejsca pracy: Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii SPDSK przy ul.Banacha w Warszawie i Oddział Ginekologii i Położnictwa Szpitala Św. Anny w Piasecznie. Języki obce: niemiecki i angielski. Zakres kompetencji: prowadzenie ciąży fizjologicznej i patologicznej oraz nadzór nad kobietą ciężarną, leczenie chorób ginekologicznych (w tym m. in.  infekcji dróg rodnych, zaburzeń miesiączkowania i mięśniaków macicy).