Docent dr hab. n. med. Urszula Stopińska-Głuszak – ginekolog, endokrynolog

Specjalista endokrynologii z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Przyjmie także pacjentów dziecięcych i młodzieżowych od 10 roku życia.
Docent dr hab. n. med. Urszula Stopińska-Głuszak jest autorką i współautorką 52 publikacji ogłoszonych w pismach krajowych i zagranicznych, między innymi w British Journal Obstetrics and Gynaecology w 1980r., Acta Endocrinologica w 1981r., Journal Endocrinological Investigation oraz Journal of Internal Medicine w 1993r., Gynecological Endocrinology w 1997r., Journal of Reproductive Immunology w 2006r., Fertility and Sterility w 2008r.
Uczestniczyła w zjazdach i kongresach krajowych i zagranicznych. Pod jej kierownictwem ukończyło specjalizację ponad 75 lekarzy. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Współzałożycielka Fundacji Żoliborski Fundusz Lekarzy, mającej na celu promowanie młodzieży wybitnie uzdolnionej, będących w trudnych warunkach materialnych oraz niesienie pomocy osobom cierpiącym i chorym. Obszary diagnostyki i leczenia docent Urszuli Stopińskiej-Głuszak: – tarczyca – niepłodność – endokrynologia ginekologiczna – otyłość, zaburzenia hormonalne w zaburzeniach odżywiania się – choroba Hashimoto, choroba Graves-Basedowa, nieprawidłowa tolerancja glukozy, nadmierne owłosienie, trądzik, wypadanie włosów, zespół policystycznych jajników (PCOS) – inne zaburzenia wydzielania hormonalnego


Prof dr n.med. Ewelina Zawadzka-Bartczak – Kardiolog, internista

Dyrektor WIML, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych. W swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się głównie kardiologią lotniczą. Działalność naukowa Profesor Zawadzkiej-Bartczak obejmuje m.in. prognozowanie wystąpienia choroby wieńcowej i metabolicznego zespołu X. Badania prowadzi na podstawie odpowiednich analiz retrospektywnych, uwzględniających stopień obciążenia i czas trwania czynników ryzyka ich wystąpienia. W celu wczesnej diagnostyki i prewencji choroby wieńcowej u pilotów, zajmuje się oceną przydatności nieinwazyjnych badań układu krążenia. Prowadzi także badania dotyczące zaburzeń automatyzmu serca i przewodzenia wewnątrzsercowego zarówno dla potrzeb klinicznych, jak i medycyny lotniczej.
Profesor Zawadzka-Bartczak zajmuje się także oceną zależności między typem odpowiedzi układu krążenia na zmiany czynnika hydrostatycznego a tolerancją przyspieszeń oraz oceną wpływu ekstremalnych warunków lotu na samolotach wysokomanewrowych na reakcje układu krążenia. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

W ramach prowadzonych w WIML prac badawczo-rozwojowych dokonuje analizy odpowiedzi układu krążenia i bodźco-przewodzącego serca na testy obciążeniowe specyficzne dla zawodu pilota. Prowadzone przez nią prace zmierzają do zobiektywizowania metod oceny stanu zdrowia pilotów, które dawałyby gwarancje bezpieczeństwa lotów na różnych typach samolotów bojowych najnowszej generacji. Ma w swoim dorobku około 60 publikacji z zakresu kardiologii i klinicznej medycyny lotniczej w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wielu doniesień naukowych na konferencjach naukowych, głównie zagranicznych. Kierownik grantu indywidualnego KBN (2000) oraz kierownik i wykonawca w wielu pracach statutowych WIML i pracach badawczo-rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej (ang. nazwa THE POLISH JOURNAL OF AVIATION MEDICINE, BIOENGINEERING AND PSYCHOLOGY). Współredaktor czasopisma Postępy Medycyny Lotniczej. Jest Konsultantem Krajowym ds. obronności w dziedzinie medycyna lotnicza. Zainteresowania badawcze: zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyróżniona nagrodą – finalist in the Space Medicine Branch Young Investigator Award competition Aerospace Medical Association (2003).

Prof. Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska

profesor nadzwyczajny w Zakładzie Neuroendokrynologi Klinicznej. Specjalista z zakresu Chorób Wewnętrznych. Homeopata. Odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.

 

Dr Grażyna Makowska

Doświadczony neurolog z wieloletnią praktyką w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Specjalista II stopnia w dziedzinie neurologii (CMKP Warszawa). Wieloletnie doświadczenie zawodowe dr Grażyna Makowska zdobywała m.in. jako zastępca ordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jej specjalizacja zawodowa to choroby ośrodkowego układu nerwowego.

 

 

Dr n.med. Marek Kaniewski- Internista, Endokrynolog

Dr n. med. Marek Kaniewski – adiunkt Kliniki Endokrynologii CMKP, specjalista drugiego stopnia w zakresie endokrynologii, związany z Oddziałem Radioterapii Tarczycy. W latach 1996-2001 adiunkt w zespole leczenia raka tarczycy Centrum Onkologii w Warszawie.
Przez ponad 30 lat pracownik Stołecznej Konsultacyjnej Poradni Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego. W latach późniejszych w poradnictwie środowiska akademickiego Warszawy. Od 2002r na stałe współpracujący z NZOZ Lecznicą Medyczną ALVIT. Specjalizuje się w leczeniu chorób tarczycy.

Dr n. med. Jarosław Kozakowski – internista

Autor i współautor ok. 70 prac naukowych. Nauczyciel akademicki. Wykładowca na licznych konferencjach endokrynologicznych związanych z tematyką andrologii, leczenia otyłości, osteoporozy oraz niedoborów hormonu wzrostu lub testosteronu (andropauzy i medycyny przeciwstarzeniowej). Od 1998 Adiunkt, Asystent i Wykładowca oraz Kierownik Pracowni Densytometrii w Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie, a w latach 2001-2012 Kierownik Poradni Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. W latach 1990–1998 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent w I Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpital Bielańskiego w Warszawie, uzyskując w 1996r tytuł specjalisty z Endokrynologii z wyróżnieniem. Poprzednio, w latach 1982-1990, był zatrudniony jako kierownik Oddziału Pomocy Doraźnej w Szpitalu w Nidzicy (woj. olsztyńskie) i pełnił funkcje Przewodniczącego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Ponadto od 1996r sprawował funkcje Sekretarza Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a w latach 2000 – 2004 Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Ponadto, dr Jarosław Kozakowski, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE). Posiada wszechstronne zainteresowania sztuką, sportem i nowoczesnymi technologiami (także w medycynie) biorąc czynny udział w międzynarodowym programie badań klinicznych związanych z nowoczesną metodą odchudzania z zastosowaniem technologii stymulacji pracy żołądka typu Diamond.

Dr n.med. Michał Głuszak

 Specjalista ginekologii i położnictwa, prowadzi pary zagrożone niepłodnością. Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny. W latach 2008-2014 pracował w I Klinice Położnictwa i Ginekologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa oraz tytuł doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie ultrasonografii śródporodowej w prognozowaniu zaburzeń mechanizmu porodowego”). Dr Michał Głuszak posiada certyfikat FMF Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation) oraz przebył szkolenia w dziedzinie Andrologii. Aktualne miejsca pracy: Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii SPDSK przy ul.Banacha w Warszawie i Oddział Ginekologii i Położnictwa Szpitala Św. Anny w Piasecznie. Języki obce: niemiecki i angielski. Zakres kompetencji: prowadzenie ciąży fizjologicznej i patologicznej oraz nadzór nad kobietą ciężarną, leczenie chorób ginekologicznych (w tym m. in.  infekcji dróg rodnych, zaburzeń miesiączkowania i mięśniaków macicy).

 

 

Dr Marek Wierzbicki

Specjalista Chorób Wewnętrznych (I i II stopień) oraz Endokrynologii. Doświadczony klinicysta. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w 1983r z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku oddziałach klinicznych Chorób Wewnętrznych m.in w Szpitalu Wolskim (1983-1985r), w I Oddziale Chorób Wewnętrznych i Klinice Endokrynologii CMKP w   Szpitalu Bielańskim (1985-2014r) oraz w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego (1990-nadal).

 

 

Dr Wojciech Tarnawski

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Wyszkowie oraz jako kierownik przychodni specjalistycznej w Ostrówku. Aktualnie pracuje jako specjalista endokrynologi i specjalista chorób wewnętrznych w kilku poradniach specjalistycznych w Warszawie.

 

 

Dr Grzegorz Pędzisz

Specjalista urolog. Studia medyczne ukończył na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2006r. Od 2008r pracuje w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów układu moczowego, gruczołu krokowego, jąder a także leczeniem kamicy moczowej, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i nietrzymania moczu. Lekarz bardzo sumienny oraz niezmiernie oddany i lubiany przez pacjentów- godny polecenia!

 

 

Dr n.med. Olgierd Głuszak – Internista

Dr n. med. Olgierd Głuszak- w 2016r ukończył program specjalizacji z Endokrynologii w ramach szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Endokrynologii i Guzów Neuroendokrynnych UCOiO SPSK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2015r uzyskał specjalizację w dziedzinie Chorób Wewnętrznych pracując jako asystent w Klinice Endokrynologii CMKP. W 2013r uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych z wyróżnieniem za pracę doktorską pt.“Wpływ leczenie Metforminą i Simvastatyną na wybrane parametry metaboliczne u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS), otrzymujących doustną tabletkę antykoncepcyjną”. W 2017r rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z Medycyny Rodzinnej. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Lekarz uprawniony do wykonywania badań USG w ramach posiadanego certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (wykonanych ponad 10 tysięcy badań ultrasonograficznych tarczycy, jamy brzusznej, piersi i innych). Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Uczestnik wielu zjazdów i konferencji krajowych i zagranicznych. Lekarz oddany pracy i lubiany przez pacjentów.

 

 

Mgr Agnieszka Hankiewicz

Magister Fizjoterapii. W latach 2007–2009 studia stacjonarne II–go stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (II Wydział Lekarski) ukończone obroną pracy magisterskiej. W latach 2004–2007 studia stacjonarne I–go stopnia (II Wydział Lekarski) w Akademii Medycznej w Warszawie, ukończone obroną pracy licencjackiej. Ukończone liczne kursy i szkolenia zawodowe. 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy w zakresie rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej oraz 3 letnie doświadczenie w pracy ze studentami jako wykładowca. Aktualnie W trakcie 5-cio letniego kursu z osteopatii.
Szczególne umiejętności w pracy z dziećmi z wadami postawy i po urazach kończyn oraz w pracy indywidualnej z pacjentami w zakresie terapii manualnej i wykonywania masaży leczniczych.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Ukończone kursy i szkolenia: kurs osteopatycznych technik manipulacyjnych na krótkich dźwigniach w obrębie kręgosłupa, kurs współczesnych metod diagnozy i leczenia tkanek miękkich cz.I-VI, kurs PNF podstawowy, kurs Terapii Manualnej według koncepcji Gera P. Plaatsmana V° i VI° obejmujący problematykę obręczy miednicznej oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, kurs Terapii Manualnej według koncepcji Gera P. Plaatsmana IV° (ukończony egzaminem z zakresu przyczyn klinicznych), mobilizacje i manipulacje kręgosłupa oraz stawów obwodowych, kurs Kinesiotaping, kurs Terapii Manualnej według koncepcji Gera P. Plaatsmana I, II i III–go stopnia, kurs Thera – Band System of Progressive Exercise, kurs masażu leczniczego. Dodatkowo znajomość j.niemieckiego i angielskiego.

Mgr Kinga Harabin

Magister Fizjoterapii. W latach 2011-2013 studiowała w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J.Rusieckiego w Olsztynie, kierunek fizjoterapia, studia zakończone obroną Pracy Magisterskiej. W latach 2010-2011 nauka w Policealnej Szkole Promocji Kadr NOVA w Warszawie- specjalność masaż. W latach 2007-2010 studia licencjackie w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie kierunek fizjoterapia, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata fizjoterapii. Dodatkowe kursy i szkolenia: Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni z wykorzystaniem poizometrycznej relaksacji i stretchingu, funkcjonalna Terapia Manualna (trzy moduły), badanie i rehabilitacja funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, szkolenie z obsługi aparatów firmy BTL, PNF podstawowy. Uczestnictwo w sympozjach: Kompleksowe leczenie wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego oraz Osteoporoza: profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

Mgr Sebastian Poświata

Magister Fizjoterapii. W latach 2011-2013 studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na kierunku fizjoterapia, studia zakończone obroną Pracy Magisterskiej. W latach 2008-2011 studia licencjackie w Wyższej Szkole Mazowieckiej, z uzyskaniem tytułu licencjata. Czynna praca w zawodzie fizjoterapeuty i masażysty od września 2011r. Fizjoterapeuta wyjątkowo solidny, godny zaufania i lubiany przez pacjentów.

 

dr W.Błaszak-Ciećwierska

Specjalista Chorób Wewnętrznych I i II stopnia. Wieloletni i aktualny pracownik oddziału kardiologicznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Lekarz bardzo dokładny i skrupulatny, z dużym doświadczeniem klinicznym oraz dużą ilością empatii i poświęcenia dla pacjentów.

 

dr K.Majchrzak

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii związana zawodowo z Instytutem Reumatologii na ul.Spartańskiej w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nieurazowych schorzeń układu ruchu, m.in. układowych chorób tkanki łącznej oraz innych zapalnych i niezapalnych chorób narządu ruchu, zarówno układu kostnostawowego, jak i tkanek miękkich.

 

Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które wyjaśniają na czym polegają zmiany.
Mogą się Państwo z nim zapoznać tutaj: Klauzula informacyjna.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij